Think tank

Polskie Forum Bezpieczeństwa Żywności.

 

Think tank „Polskie Forum  Bezpieczeństwa Żywności” umożliwia politykom podjęcie właściwych decyzji w zakresie bezpieczeństwa, jakości i promocji polskiej żywności. Jest mieszanką nauki i praktycznego doświadczenia. Tworzy, z uczestnikami debaty publicznej, forum wymiany idei i informacji, pośrednicząc między nauką a polityką.

Rozwój polskiego rynku ośrodków eksperckich rozpoczął się dwie dekady temu i jest procesem, który wciąż trwa. Pierwszy etap określany mianem inicjacyjnego, mamy za sobą.

Brakujące ogniwo polskiej polityki” czyli think tanki, odgrywają ważną rolę w sytuacji uchylania się władzy od podejmowania decyzji. Naukowcy są zgodni co do tego, że odgrywają one istotną rolę w podejmowaniu kluczowych decyzji i kreowaniu polityk.

We współczesnym świecie think tanki pełnią różnorodne funkcje:     

  • tworzenie platformy do prowadzenia merytorycznej dyskusji
  • edukowanie i zapewnianie dostępu do informacji;
  • organizowanie konferencji i wydawanie publikacji;
  • odnajdywanie i identyfikacja problemów;
  • prowadzenie badań;
  • tworzenie analiz;
  • kreowanie opinii;
  • doradztwo;

Głównym zadaniem think tanku pozostaje prowadzenie badań tak, aby mogły docierać do jak najszerszego spektrum odbiorców, co wiąże się z funkcjami: informowania i edukacją.

Zapewnienie rzetelnych informacji i opinii pozwala na edukację decydentów i zapoznanie z wiodącymi problemami, które w istotny sposób wpływają na funkcjonowanie państw i społeczeństw.

Upowszechnienie wiedzy wiąże się z kolejnym aspektem funkcjonowania think tanku: wydawaniem publikacji i organizacją konferencji.

Są to podstawowe metody dotarcia do odbiorców i przede wszystkim dobry sposób na upowszechnienie wyników badań i ich zrozumienie przez odbiorców.

Doświadczenie i ogromne zasoby wiedzy, jakie kumulują się wewnątrz think tanku, sprzyjają tworzeniu analiz wykorzystywanych przez liczne instytucje.

Think tank poprzez swoje działania informuje oraz oddziałuje na całkiem różne audytoria.

Odnosi się to zarówno do decydentów politycznych, jak i jednostek niezwiązanych w sposób bezpośredni z areną polityczną. Działania podejmowane przez think tank pozytywnie wpływają na poprawę jakości debaty politycznej, wskazując bardzo często nowe rozwiązania dla zagadnień natury ogólnospołecznej. Nieoceniony pozostaje również jego wpływ na świadomość polityczną oraz kreowanie dyskursu społecznego.

Kontakt

Fundacja Polskie Forum Bezpieczeństwa Żywności

KRS: 0000793980

Regon: 383841139

NIP: 5252794516

Prezes Zarządu: Tadeusz Wojciechowski

ul. Świętokrzyska 20 lok. 412
00-002, Warszawa

biuro@forumbz.pl

Formularz kontaktowy

9 + 9 =